Mantar kumaş mantar meşesi ağacının kabuğundan elde edilir. Bir mantar ağacının hasat edilebilecek kadar büyük olması 20-25 yıl sürer. 25 yaşından itibaren, ağacın çevresi yaklaşık 60 cm olduğunda, ilk kez mantar (kabuk) çıkarılır. Bu işlem esnasında özel hasat baltaları kullanılır ve ağaca hiçbir şekilde zarar verilmez. Aksine bu işlem ağacın daha uzun süre yaşamasına ve hasat edildiğinde daha fazla karbondioksit absorbe edebilmesine imkan tanır. Mantarı hasat ettikten sonra, ağacın mantarı yeniden oluşturması için genellikle birkaç yıla ihtiyacı vardır. Bu nedenle, bu hasat işlemi ancak 9 yılda bir tekrarlanır. 
Mantar ormanlarına nadiren araçlarla erişilebildiğinden, levhalar genellikle elle çıkarılır. Mantar hasattan sonra fabrikada veya ormanda istiflenir ve geleneksel olarak kurumaya bırakılır. Mantar altı ay boyunca havada kurutulur. Bundan sonra bir kamyona yüklenebilir ve bir fabrikaya taşınır. Orada kumaşı daha da elastik hale getirmek için pişirilir ve buğulanır. Mantara ısı ve basınç uygulanır ve daha sonra çeşitli harika mantar derisi aksesuarlarına dönüştürülebilen ince dilimler halinde kesilen bloklara bastırılır. Derinin ağır kimyasal işlenmesinin aksine, mantar derisinin üretimi %100 doğal şekilde kimyasal kullanılmadan yapılır.